Matka ja jooksusari „Jäälinnu radadel“

 

ÜLDJUHEND

1 TOIMUMISE AJAD JA KOHAD

Matka ja jooksusari „Jäälinnu radadel“ toimub Põlva valla maastikutel

Aeg Koht Pikkus Kaardi nimi
I   10. Mai  Rosma 
5,5km 
SK Serviti 1 
II   11. Mai Sõnajala/Saesaare 12,5km SK Serviti 6A
III   31. Mai   Mammaste 5,5km SK Serviti 2
IV 01. Juuni Mammaste/Pardioid/Mammaste 15,5km  SK Serviti 3
V   09. August Saesaare/Par/Su.Tae/Sae. 5km  SK Serviti 4
VI 10. August Sae/Par/Kiid/Ott/Sae. 19km  SK Serviti 8
VII 30. August Sae/Ott/Par/Sae. 7km  SK Serviti 5
VIII 31. August Sae/Su.Tae/Kiidjärve/Par/Sae. 16km SK Serviti 7
IX    27. September Saarjärve. Maratoni 1.päev 14,5km SK Serviti 10
X   28. September Mam/Par/Kiid/Ott/Mam. Maratoni 2päev 27,7km SK Serviti 9
  Kokku 128km  

 

Startide algus etappidel 12.00. Maratoni 2.päeval kell 10.00

Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas kell 9.30 - 11.30

Maratoni 2.päeval kella 8.30 -9.30

 

2 OSAVÕTJAD

Osaleda võivad kõik soovijad, kelle treeningtase ja tervislik seisund lubab osaleda võisteldes või matkates sarjas kavas olevatel distantsidel.

Vanusegrupid:

M/N-60 (sünd 1954 ja varem)

M/N-50 (sünd 1955-1964)

M/N-40 (sünd 1965-1974)

M/N (sünd 1975-1991)

M/N-U23 (sünd 1992-1997)

M/N-U16 (sünd 1998-2001)

 NB! Matkal vanusegruppe ei ole. Eraldi arvestus on perede vahel

 

3  LÄBIVIIMISE TINGIMUSED

3.1  Sarja peakorraldajaks on Jäälind MTÜ. Võistlus- matk viiakse läbi vastavuses üljuhendiga.

3.2  Sarja peakorraldaja kinnitab korralduskomitee, kes teostab ürituse ettevalmistuse, läbiviimise, tulemuste edastamise. Samuti suhtleb ja sõlmib lepingud allhankijate ning toetajatega.

3.3  Võistluste ärajätmise või edasi lükkamise ilmastikuolude tõttu otsustab korraldaja ning teatab sellest 5 päeva ette (täiendav info veebilehel). 

3.4  Sari korraldatakse Põlva valla piires , erinevatel maastikutel.

3.5  Võistluste ajavõtt on korraldatud elektrooniliselt.

3.6  Esialgsed võistlustulemused on kättesaadavad Jäälind MTÜ veebilehel ning lõplikud tulemused kinnitatakse etapi järgsel päeval .

 

4  REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKSUD

4.1  Eelregistreerimine algab sarjale 20.04.2014 . Registreerimine toimub kodulehel www.jaalind.ee .

4.2 Sarjas oselejatele on igal etapil osalustasu.

4.3. Kõikide 10. etapi osavõtutasu makstuna kuni 5.mai 2014 kell 15.00

Jooksjad                                 105 EUR

Matkajad/kepikõndijad              70 EUR

 

5  TULEMUSTE ARVESTAMINE, AVALDAMINE

5.1  Igale võistlejale fikseeritakse lõppaeg, mis kantakse vastava vanuseklassi lõpuprotokolli. Matkajad fikseeritakse üldisse lõpuprotokolli (+aeg).

5.2  Võistlejad saavad etappidel osalemise eest punkte .Esimene koha saab 10-punkti, teine 9-punkti jne. Sarja kokkuvõttes suurima punktisumma saanud võistleja on võitnud omas vanuserühmas. Koondarvestusse lähevad kõigi kümne etapi tulemused .

 

6  HOOAJALINE PEREDE ARVESTUS

6.1  Sarjas peetakse perede osalemise arvestust .Iga pereliikme osalemine annab ühe punkti.

6.2  Perre peab kuuluma vähemalt 3 liiget – nt isa, ema ja laps või ema ja kaks last. Pere arvestusse võib võtta ka vanavanemad, isa ja ema venna ja/või õe. Hooaja spordipäevadel võib koosseisus teha muudatusi, kuid kaks (2) liiget peavad igal etapil olema samad, kes on hooaja avaetapil registreerunud.

6.3  Pered kes on hooajal osalenud kõigil etappidel saavad auhinna.

6.4  Perede arvestuses eeldame ausa võistluse (Fair play) reeglite järgmist. Ehk kõik osalejaks märgitud läbivad võistluse nõuete kohaselt, pereks registreeritud võistkond on nõutavates sugulussidemetes. 

 

7  RISK ja VASTUTUS

Kõik võistlejad võistlevad enda riisikol (lapsed vanema loal).

NB! Rajad on looduslikud neil esineb järske tõuse ja langusi, vajalikud on pinnasega hästihaakuvad spordijalatsid.

 

8  AUTASUSTAMINE

8.1 Igal etapil loositakse välja auhindu kõikide osalejate vahel. 
8.2  Sarja kokkuvõttes autasustatakse ajale võistlelnud vanuseklasside parimaid. 
8.3 Auhinnad antakse üle hooaja viimasel etapil (või hooaja lõpetamisel).

 

9  INFO

Infot võistluste kohta saab kodulehelt www.jaalind.ee